fbpx

Over ons

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Door gebruik te maken van zonne-energie levert u als ondernemer een bijdrage aan duurzaam ondernemen. Hoe meer panelen op uw bedrijfspand, des te meer groene energie u op kunt wekken, tot in sommige gevallen volledig energie-neutraal. U draagt bij aan een beter milieu en u levert een positieve bijdrage aan de groene uitstraling van je bedrijf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over de 3 ‘P’s’:

  • People (de menselijke kant): aandacht voor mensen, medewerkers en gesprekspartners.
  • Planet (milieu en energie): aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst.
  • Profit (de financiële kant): aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit voor een onderneming.

People

Een maatschappelijk verantwoorde ondernemer houdt rekening met de mensen om zich heen. Die mensen zijn in de eerste plaats zijn eigen personeel. Bij Solenergy staat de mens centraal. Bedrijfsprestaties hangen immers voor een groot deel af van de inzet en de professionaliteit van onze medewerkers.

Planet

Een beter milieu begint bij techniek. Dankzij technologische innovaties gaan we bijvoorbeeld steeds zuiniger om met energie, water en fossiele brandstoffen. Juist in de installatiebranche zijn er mogelijkheden te over om ervoor te zorgen dat het milieu minder wordt belast.

Energiebesparing

Energiekosten nemen alsmaar toe. De kosten van grondstoffen, afvalverwerking, waterverontreiniging en regulering stijgen. Via Solenergy kun je ook overstappen op duurzame energie of groen voor gas. Daarmee bespaar je op “slechte” energie en verduurzaam je een deel van je energievraag.

MVO SolEnergy en sponsoring

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen wij als SolEnergy verantwoordelijkheid en betrokkenheid tonen op sociaal-maatschappelijk gebied. Wij hechten veel waarde aan lokale betrokkenheid en zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol. Wij steunen het lokale verenigingsleven en lokale stichtingen om zo een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Om lokale sporters de kans te geven om hun beste prestaties neer te zetten, leveren wij een bijdrage aan sportverenigingen. Sponsoring zien wij als één van de
bouwstenen om de maatschappij te steunen.